20 osób ubiega się o najwyższy urząd w państwie

17
Marzec
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wczoraj o 16.15 upłynął ostateczny termin składania zawiadomień do Państwowej Komisji Wyborczej chętnych do udziału w wyborach prezydenckich. Komisja zarejestrowała 20 komitetów kandydatów na prezydenta. Dzisiaj do PKW wpłynęły jeszcze trzy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego: Stanisława Majdańskiego, Bali Marzec oraz Artura Głowackiego.

Dotychczas PKW przyjęła zawiadomienia od komitetów wyborczych: Janusza Korwin-Mikkego, Janusza Palikota, Andrzeja Dudy, Pawła Kukiza, Bronisława Komorowskiego, Mariana Janusza Kowalskiego, Magdaleny Ogórek, Adama Jarubasa, Jacka Wilka, Grzegorza Michała Brauna, Anny Grodzkiej, Adama Słomki, Dariusza Tomasza Łaska, Iwony Piątek, Ryszarda Nowaka, Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza, Wandy Nowickiej, Pawła Tanajno, Kornela Andrzeja Morawieckiego oraz Zdzisława Kazimierza Jankowskiego.

Nie obyło się bez problemów, dwa komitety wyborcze: Włodzimierza Andrzeja Zydorczaka oraz Józefa Jędrzejewskiego złożyły zawiadomienia nieprawidłowo. PKW czeka na poprawienie błędów w dokumentacji. Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych można również wysłać pocztą, wówczas decyduje data stempla pocztowego.