25 lat regionalnych izb obrachunkowych. Uroczystość w Sali Kolumnowej – zapowiedź

17
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Instytucja swoje ćwierćwiecze będzie świętować w Sejmie. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 18 września o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej. Wśród zaproszonych gości są m.in. ministrowie, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, parlamentarzyści, reprezentanci Najwyższej Izby Kontroli i Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracownicy regionalnych izb obrachunkowych.

Podczas uroczystości zostanie odczytany list od prezydenta Andrzeja Dudy. Zostaną także wręczone odznaczenia i medale osobom zasłużonym w działalności na rzecz izb.

Regionalne izby obrachunkowe są drugim, obok Najwyższej Izby Kontroli, państwowym organem kontroli o tak szeroko zakreślonych kompetencjach. Są również organami nadzoru wypełniającymi zadania określone ustawą wobec ok. trzech tysięcy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, wielu tysięcy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów korzystających z dotacji samorządowych. Podstawę prawną funkcjonowania izb stanowi ustawa z 7 października 1992 r.

Program:
11:00 powitanie zaproszonych gości przez przewodniczącą KR RIO Grażynę Wróblewską oraz wystąpienie okolicznościowe;
11:20 wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
11:30 wystąpienia zaproszonych gości oraz odczytanie listów gratulacyjnych;
12:05 dr. Bogdana Cybulskiego;
12:35 prof. Mirosława Steca;
13:05 dyskusja;
13:20 odczytanie listu gratulacyjnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy;
13:35 wręczenie odznaczeń i medali osobom zasłużonym w działalności na rzecz Regionalnych Izb Obrachunkowych:
14:10 pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości.