25-lecie regionalnych izb obrachunkowych. Uroczystość w Sali Kolumnowej – relacja

19
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Każdy jubileusz to niezwykłe święto i wydarzenie. Jestem przeświadczony, że dzisiejsze spotkanie to doskonała sposobność do podsumowania tego, co zostało dokonane w minionych dekadach, jak również okazja do przedstawienia kierunków rozwoju i planów dalszego doskonalenia działania Izb – ważnego organu kontroli w Polsce” – napisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński w specjalnej korespondencji do uczestników wydarzenia.

W Sali Kolumnowej przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych obchodzili ćwierćwiecze instytucji. Spotkaniu towarzyszyły wystąpienia, dyskusje; wręczone zostały także odznaczenia państwowe.

Słowa do uczestników wydarzenia skierował także Andrzej Duda. List prezydenta odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. „Regionalne Izby Obrachunkowe działają w interesie nas wszystkich. Publiczne pieniądze są bowiem własnością obywateli i na ich potrzeby powinny być, zgodnie z ich wolą i w sposób jak najbardziej gospodarny, wydatkowane. Sprawowanie nadzoru nad finansami samorządów, nad uchwalaniem i wykonywaniem samorządowych budżetów to zadanie niezwykle odpowiedzialne. To misja, która wymaga nadzwyczajnej rzetelności, sumienności i skrupulatności” – wskazał w swojej korespondencji Andrzej Duda.

– 25-letni okres funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych potwierdził w praktyce ich istotną rolę. Wpłynęła na to niezaprzeczalna ewolucja systemu finansów samorządowych, jak również wzrost roli i zadań samorządu terytorialnego w życiu publicznym. Działalność kontrolna i nadzorcza, a także szkoleniowa i informacyjna izb, są gwarantem prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego w obszarze gospodarki finansowej – to z kolei słowa Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wziął udział w uroczystości w Sali Kolumnowej. W jej trakcie wręczono odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta.