4. część sesji 2017 Zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy – zapowiedź

09
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W  dniach 9-13 października polska delegacja parlamentarna weźmie udział w 4. części sesji 2017 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Sejm i Senat reprezentują: przewodniczący delegacji poseł Włodzimierz Bernacki; posłowie: Iwona Arent, Marek Ast, Tomasz Cimoszewicz, Grzegorz Janik, Józef Leśniak, Daniel Milewski, Arkadiusz Mularczyk, Kilion Munyama, Jacek Osuch, Agnieszka Pomaska, Dominik Tarczyński, Krzysztof Truskolaski, Jacek Wilk; oraz senatorowie: Margareta Budner, Jarosław Obremski, Aleksander Pociej, Andrzej Wojtyła.

Do najważniejszych punktów jesiennej sesji ZPRE należą przemówienia prezydenta Republiki Czeskiej Miloša Zemana i prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko oraz debata na temat dwóch sprawozdań wzywających do zwołania szczytu Rady Europy.

Ponadto w porządku obrad znalazły się debaty na temat sytuacji w Azerbejdżanie, promowania praw interseksualistów, stosowania nowych technologii genetycznych na ludziach oraz ścigania i karania zbrodni przeciwko ludzkości, w tym prawdopodobnego ludobójstwa, popełnianych przez Daesh (Państwo Islamskie).
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest organem doradczym, jednym z głównych organów statutowych Rady Europy. Zgromadzenie składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał każdego roku w Strasburgu.