50. posiedzenie Sejmu

25
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Poszerzenie prawa do obrony koniecznej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego – m.in. tymi projektami zajmą się posłowie podczas 50. posiedzenia Sejmu. Izba będzie też kontynuować prace nad projektem przewidującym m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających i zwiększenie ulgi podatkowej dla twórców. W porządku obrad również II czytanie ustawy o tzw. podzielonej płatności VAT.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego ma przyczynić się do pełnej realizacji prawa do obrony koniecznej. Gdy obywatel przekroczy jej granice odpierając napaść na mieszkanie, dom lub posesję, sprawa nie będzie kierowana do sądu, a broniący się karany.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju ma wzmocnić przedłożony przez Radę Ministrów projekt ustawy o rynku mocy. Jej celem jest zapobieżenie niedoborom mocy wytwórczych. Projekt tworzy zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych, a także do zarządzania zużyciem energii i do uelastycznienia popytu na nią.

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowymi projektami ustaw podatkowych. Zakładają one m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku dla osób najmniej zarabiających i podniesienie ulgi podatkowej dla twórców, wzmocnienie ochrony podatników przed konsekwencjami wynikającymi z działalności nieuczciwych kontrahentów oraz wprowadzenie tzw. podzielonej płatności podatku VAT.

W porządku obrad znalazły się również II czytania projektów ustaw o podstawowej opiece zdrowotnej, o zmianie ustaw o repatriacji i o cudzoziemcach oraz udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin.