50. rocznica wydarzeń Marca 1968 r. Obchody z udziałem przedstawicieli Sejmu

09
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Wszyscy, którzy zasłużyli się wielką odwagą w 1968 r. są postaciami pomnikowymi dla polskiej wolności – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów rocznicy Marca ’68. Dodał, że teren Uniwersytetu Warszawskiego to miejsce uświęcone bohaterstwem i odwagą polskiej młodzieży, a protestujący wówczas studenci są bohaterami polskiej niepodległości podobnie jak „Solidarność” lat 80., Żołnierze Niezłomni i bohaterowie 1956 r. W uroczystości wzięła udział wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Wcześniej, we wtorek 6 marca podczas ostatniego dnia 59. posiedzenia Sejmu, przyjęto uchwałę odnoszącą się do wydarzeń sprzed pół wieku. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi. Pamiętając o dramatycznych losach Żydów – zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku – wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu” – głosi treść przyjętej uchwały.

50 lat temu, 8 marca 1968 r. na Uniwersytecie Warszawskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Protestacyjny wiec studentów UW zorganizowany w związku ze zdjęciem wystawianych w Teatrze Narodowym „Dziadów” został brutalnie stłumiony przez odziały ZOMO. Stało się to początkiem tzw. wydarzeń marcowych, czyli fali protestów wśród środowiska akademickiego w całym kraju, a jednocześnie kryzysu politycznego związanego z walką frakcyjną wewnątrz PZPR, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy.