53. posiedzenie Sejmu

06
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Pakiet pięciu projektów, tworzący Konstytucję Biznesu to jedne z najważniejszych dokumentów, którymi Sejm zajmie się podczas 53. posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpatrzą ponadto sprawozdania komisji sejmowych o projektach reformujących wymiar sprawiedliwości, dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Izba zapozna się także z poprawkami komisyjnymi do projektu zakazującego pełnienia służby zagranicznej przez funkcjonariuszy i współpracowników służb bezpieczeństwa PRL.

Konstytucja Biznesu to wniesiony przez rząd pakiet pięciu ustaw, który stanowi największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i będzie fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym ma zastąpić ustawę z 23 listopada 2002 r. o SN. Zawiera propozycję reformy struktury oraz zakresu kompetencji Sądu. Natomiast przedstawiony przez prezydenta projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawiera propozycję, by członków tego gremium spośród sędziów wybierał Sejm większością 3/5 głosów.

Z kolei rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej przewiduje, że osoby, które od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej nie będą mogły pełnić służby zagranicznej. Stosunki pracy z nimi wygasną w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy.