57. posiedzenie Sejmu

25
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Kontynuacja prac nad Konstytucją Biznesu, to jeden z głównych punktów 57. posiedzenia Sejmu. Także z myślą o przedsiębiorcach procedowany będzie projekt pozwalający załatwić online niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. Sejm rozpocznie też prace nad powołaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz, która będzie budować zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. Na tym posiedzeniu zaplanowano również informację MSWiA nt. osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu Konstytucję Biznesu – wniesiony przez rząd pakiet pięciu ustaw, który ma być fundamentem proprzedsiębiorczych aktywności gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. KB zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Posłowie będą pracować także w II czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działanie sądów rejestrowych. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Rejestrem przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie online.

Sejm rozpocznie również  prace nad rządowym projektem ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Projekt zakłada utworzenie zintegrowanej sieci organizacji badawczych, która będzie zapleczem technologicznym oraz intelektualnym administracji publicznej i stworzy pomost między nauką a gospodarką. Sieć będzie skupiać obecnie funkcjonujące instytuty naukowe, a jej działalność będzie koordynowana przez centralną jednostkę – Centrum Łukasiewicz. Głównym celem sieci będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Posłowie będą także głosować nad kandydaturą prof. Jarosława Wyrembaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.