60. posiedzenie Sejmu

20
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas 60. posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchają informacji szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej oraz będą pracować nad ułatwieniami dla inwestorów i przedsiębiorców.

Głównym punktem posiedzenia będzie informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. Po nim zaplanowano kilkugodzinną debatę. Następnie posłowie omówią projekt uchwały o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Gruzji.

Sejm będzie też pracował nad projektami ustaw wspierających inwestycje oraz ułatwiającymi działalność przedsiębiorcom. W I czytaniu Izba pochyli się nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Rada Ministrów proponuje, by mechanizmy wspierania przedsiębiorców, które obecnie obowiązują w ściśle określonych Specjalnych Strefach Ekonomicznych, rozciągnąć na obszar całej Polski. Projektowane rozwiązanie wpisuje się w realizowaną przez rząd Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju.

Odpowiedzią Rady Ministrów na problemy i potrzeby najmniejszych przedsiębiorców jest projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu śmierć osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie musi oznaczać końca bytu prawnego jej firmy. Ustawa stworzy warunki do kontynuowania działalności takiego przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma będzie mogła nadal generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, klienci będą mogli korzystać ze swoich uprawnień, regulowane będą również zobowiązania przedsiębiorcy.

Sejm uzupełni też skład Trybunału Stanu. Posłowie zgłosili kandydaturę prof. Czesława Pawła Kłaka.