63. posiedzenie Sejmu

05
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Krajowy system cyberbezpieczeństwa, zmiany w ustawie o biopaliwach oraz nowe rozwiązania dotyczące tachografów – to jedne z głównych punktów 63. posiedzenia Sejmu. Wśród innych propozycji legislacyjnych są także nowelizacje ustaw dot. identyfikacji elektronicznej, a także prawa farmaceutycznego.

Na tym posiedzeniu Izby posłowie wysłuchają też informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r. oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za lata 2016 i 2017.

Sejm w I czytaniu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ma on umożliwić opracowanie rozwiązań zapewniających niezakłócone świadczenie usług – kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki. Nowe prawo pozwoli na skuteczniejszą i bardziej skoordynowaną ochronę Polski przed zagrożeniami płynącymi z sieci. W projekcie ustawy określono też tryb ustanawiania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Rząd proponuje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem ma być m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie. Fundusz będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Izba będzie także kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o tachografach. W nowych przepisach przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo przewozów drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w zakresie systemu tachografów. Proponowana regulacja ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania.

Sejm rozpocznie prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług w sieci (jak i świadczących takie usługi) stwarzając podstawy niezbędne dla budowania zaufania do całego środowiska online. Celem zmian jest poprawa jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyśpieszenie realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań.

W II czytaniu zostanie rozpatrzony rządowy projekt ustawy nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne. Chodzi o wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.