67. posiedzenie Sejmu

18
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Mały ZUS dla małych firm, internetowe Konto Pacjenta, energooszczędne drewniane domy w ramach Mieszkania Plus – to jedne z głównych propozycji legislacyjnych w porządku obecnego posiedzenia Sejmu. Podczas bieżącego posiedzenia posłowie wysłuchają również informacji ministra rolnictwa o skutkach suszy oraz RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z propozycją rządu, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej (w 2018 r. – 5 250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Dbanie o ochronę środowiska, połączone z nowoczesnym podejściem do budownictwa mieszkaniowego i wspomaganiem rodzin o umiarkowanych dochodach, które wciąż borykają się z problemem dostępności tanich mieszkań. Te elementy łączy w sobie rządowy projekt, nad którym pochylą się posłowie w drugim czytaniu proponowanej nowelizacji ustaw: o lasach i Prawa ochrony środowiska. Projekt przewiduje utworzenie spółki Polskie Domy Drewnianie (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego i nowych rozwiązań technologicznych przetwarzania drewna. PDD będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach programu Mieszkanie Plus. Inwestycje budowane przez PDD będą przeznaczone na wynajem i najem z opcją dojścia do własności.

Informatyzacja ochrony zdrowia – posłowie zajmą się projektem wprowadzającym bezpłatne Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Zgodnie z rządowym projektem, pacjent będzie mógł nieodpłatnie korzystać z indywidualnego konta w sieci, na którym będzie mógł na bieżąco śledzić dotyczące go informacje w kontaktach ze służbą zdrowia.

Podczas 67. posiedzenia Izby posłowie zapoznają się z Informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaprezentowane zostanie również stanowisko Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.