68. posiedzenia Sejmu

11
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy o e-dowodach osobistych, propozycją reformy systemu dowodzenia armią oraz pakietem zmian dla rolników.

W marcu 2019 r. rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowodów osobistych – zakłada rządowy projekt. Dzięki nowelizacji, każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia a także podmiotami komercyjnymi. E-dowód osobisty będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela, pozwoli mu także składać osobisty podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem ręcznym. Wymiana dowodów osobistych potrwa do 2029 r.  w miarę wygasania ważności obecnie używanych dokumentów. Każdy posiadacz dowodu osobistego starego typu będzie mógł złożyć wniosek o jego wymianę przed upływem daty ważności.

Pierwszym etapem reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP będzie uchwalenie rządowego projektu nowelizacji ustaw o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zakłada ona m.in. rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będzie on najważniejszym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Szefowi Sztabu Generalnego WP podlegać będą dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Projekt dostosowuje system dowodzenia polską armią do modelu obowiązującego w NATO.

Propozycje rządu dla rolników zakładają m.in. wsparcie mieszkańców wsi z terenów objętych ASF przez wprowadzenie ułatwień w sprzedaży wolnych od wirusa świń. Łatwiejsze ma być także zagospodarowanie mięsa zdrowych świń w miejscach, gdzie hodowcy mają największe problemy ze zbytem. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne dostaną możliwość natychmiastowej spłaty starych, częściowo już zrestrukturyzowanych, długów. Sejm będzie też kontynuował w II czytaniu prace nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników.

Ponadto posłowie wysłuchają sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. oraz informacji rządu o udziale Polski w pracach UE podczas prezydencji bułgarskiej. Sejm ma także powołać nowego Rzecznika Praw Dziecka.