70. posiedzenie Sejmu

22
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie będą pracowali m. in. nad utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych, wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami oraz pakietem ustaw podatkowych.

Rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, ma być narzędziem do finansowania budowy, remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Na wsparcie finansowe będą też mogły liczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Podczas najbliższego posiedzenia Izby zaplanowano II czytanie tego projektu – sprawozdanie mają przygotować przedstawiciele Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przedłożony przez Radę Ministrów projekt utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma przynieść dodatkowe 2 miliardy złotych rocznie na wsparcie potrzeb tych osób. Fundusz będzie finansowany z tzw. daniny solidarnościowej – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy oraz z  „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc. Sprawozdanie o projekcie, przygotowane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawi poseł Anita Czerwińska.

Posłowie zajmą się także pakietem ustaw podatkowych. Najistotniejszym jego komponentem jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ramach projektowanej nowelizacji mają być wprowadzone nowe, preferencyjne rozwiązania – m.in. obniżona do 9 proc. stawka podatku CIT dla małych i średnich firm. Kolejne rozwiązania to wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w którym można będzie skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Projekt uchyla ponadto m.in. obowiązki informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu.