71. posiedzenie Sejmu

06
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie będą pracowali m.in. nad projektami ustaw wspierających termomodernizację jako jeden ze sposobów walki ze smogiem oraz rządową propozycją chroniącą obywateli przed oszustwami polegającymi na fałszowaniu wskazań liczników przebiegu samochodów.

Sejm będzie kontynuował w II czytaniu prace nad rządowymi projektami wspierającymi termomodernizację. Projekt nowelizacji ustaw podatkowych obejmujących osoby fizyczne (o PIT i o ryczałcie) wprowadza tzw. ulgę termomodernizacyjną jako zachętę do termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Właściciele takich domów płacący podatek PIT wg 19 proc. stawki lub opłacający ryczałt od dochodów ewidencjonowanych będą uprawnieni do odliczenia od dochodu (przychodu) wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Odliczenie będzie możliwe przez trzy kolejne lata, będzie obejmować maksymalnie 23 proc. wydatków, a jego ogólna kwota nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł. Z kolei nowelizacja ustawy o termomodernizacji stworzy podstawy prawne do przeprowadzenia pilotażowego programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie.

Walka z oszustami zaniżającymi wskazania liczników przebiegu pojazdów jest celem projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu karnego proponowanej przez rząd. Zabronione będzie nie tylko fałszowanie wskazań licznika ale też jego wymiana, o ile nie jest konieczna z powodu uszkodzenia. Nielegalne będzie też świadczenie tego rodzaju usług i ich zlecanie. Czyny takie zagrożone będą kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Podczas kontroli drogowej policja i inne uprawnione służby będą mogły dokonać odczytu stanu licznika i przekazać jego wynik do CEPiK, co pozwoli na ujawnienie ewentualnych nielegalnych ingerencji.

Posłowie zapoznają się też z informacją bieżącą i wysłuchają odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.