79. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody na Westerplatte z udziałem Marszałka Sejmu

03
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Słowa „Westerplatte jeszcze się broni” podtrzymywały na duchu walczące wojska polskie, budziły nadzieję wśród społeczeństwa na zwycięstwo. Niewielki skrawek ojczystej ziemi stał się wielkim symbolem ofiarności żołnierzy, nieugiętej i bohaterskiej Polski – napisał Marszałek Sejmu, punktualnie o godz. 4:45 – w godzinę niemieckiego ataku na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie na Westerplatte.

W uroczystościach, oprócz Marka Kuchcińskiego, wzięli udział również marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Mateusz Morawiecki, a także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Obchody poprzedziło złożenie wiązanek na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego znajdującym się na terenie Westerplatte. – Jakże symboliczny jest ten skrawek Polski, kształtowany przez setki lat z różnych części naszej Ojczyzny. Trudno o bardziej polski kawałek naszego kraju. Tutaj bronili naszej niepodległości od pierwszych dni II wojny światowej polscy żołnierze – powiedział premier Morawiecki do zebranych podczas uroczystości. Premier przypomniał, że w pierwszych dniach wojny doszło do zdarzeń w innych miejscach, które są bardzo symboliczne: w Wieluniu i gmachu Poczty Polskiej w Gdańsku.

Mateusz Morawiecki nawiązał także do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na Westerplatte do młodzieży. – Dziś szczęśliwie Polska nie musi walczyć z bronią o niepodległość to przed nami stoi wielkie zadanie, które nazywa się Polska. Polska szczęśliwa, zasobna, sprawiedliwa, solidarna i dumna możliwie zjednoczona wokół polskiej racji stanu, wokół niepodległości – podkreślił premier.

Podczas uroczystości szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, który podkreślił w korespondencji, że Polacy zawsze będą pamiętać o wszystkich współrodakach, którzy stracili życie z rąk najeźdźców i okupantów w latach wojny. „Westerplatte to czyn, który stał się legendą. Dzisiaj, to my jesteśmy odpowiedzialni za umacnianie niepodległego bytu Rzeczypospolitej, a także za przeciwstawianie się złu we współczesnym świecie” – wskazał w liście Andrzej Duda.

Po przemówieniach i modlitwie za poległych odczytano Apel Poległych. Na zakończenie uroczystości delegacje władz państwowych, w tym Marszałek Sejmu, złożyli przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża wieńce i zapalili znicze.