Bałagan w systemie PESEL MSW

13
Luty
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” urzędnicy NFZ znaleźli w rejestrze prowadzonym przez MSW 19 tysięcy martwych dusz.

Kiedy pracownicy NFZ próbowali za pomocą systemu eWUŚ uporządkować listę osób ubezpieczonych okazało się, że część pacjentów została uśmiercona przez system resortu spraw wewnętrznych. Ponadto pojawiają się błędy w nazwiskach bywa też, że został wielokrotnie nadany numer PESEL. Fundusz w ramach czynności sprawdzających wystąpił również do ZUS o wykaz wypłaconych zasiłków pogrzebowych. Dane do systemu PESEL na podstawie aktów zgonu są wprowadzane w gminnych wydziałach ewidencji. Urzędnicy błędy tłumaczą ręcznym wprowadzaniem danych. Zwracają także uwagę na brak jednego systemu dla wszystkich gmin. Rzecznik MSW zaznaczył, że w większości pomyłki dotyczyły błędnej daty zgonu, a nie przypisania śmierci osobie żyjącej. Zgodnie z planem resort udoskonali system dopiero w 2015 roku. Natomiast od 1 stycznia wszystkie zmiany dotyczące urodzenia, stanu cywilnego, imienia lub nazwiska oraz zgonu do rejestru PESEL będą wprowadzane przez urzędy stanu cywilnego. Ministerstwo nie zamierza jednak ujednolicić oprogramowania w około 2500 gmin ani zmieniać organizacji ich pracy.