Będą kary dla posłów

18
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sejm znowelizował ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nowela przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów.

Oznacza to, że zmiany wykluczają finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga ze zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

Przedstawiciele partii rządzącej przekonują, że w ten sposób marszałkowi Sejmu będzie łatwiej dyscyplinować posłów. W obecnej kadencji Sejmu, do tej pory, karani byli tylko przedstawiciele opozycji. Kontrowersje wzbudza także uznaniowość w określaniu jakie zachowania naruszają przepisy ustawy.