Budapeszt: Odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego – zapowiedź

25
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wydarzenie z udziałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra odbędzie się w środę 26 września. Na uroczystości obecni będą także przedstawiciele polskiego Parlamentu oraz ambasady RP w Budapeszcie, która jest pomysłodawcą wydarzenia. Odsłonięcie popiersia marszałka Piłsudskiego jest częścią obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jeden z ojców wolności i odrodzenia Rzeczpospolitej nie jest obcy także Węgrom. Szacuje się, że w Legionach służyło kilkuset żołnierzy znad Dunaju, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej dostawy węgierskiej broni były kluczowe do powodzenia Bitwy Warszawskiej. Po śmierci marszałka Piłsudskiego w 1935 r. w Budapeszcie odbyły się uroczystości żałobne, zaś w tym samym roku jedna z ulic Budy otrzymała imię Piłsudskiego. Z kolei rok później 24 maja 1936 r. odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci marszałka.

Pierwszy oddział Węgrów przybył do II Brygady Legionów Polskich w Rafajłowej już w listopadzie 1914 r., gdzie czasowo pozostawał jako tzw. „Kompania Węgierska”. Węgrzy brali udział we wszystkich bitwach legionowych od momentu przekroczenia przełęczy Pantyrpas w październiku aż do końca. Wielu Węgrów biorących udział w walkach Legionów zostało odznaczonych, zarządzeniem prezydenta RP, Krzyżem Niepodległości bądź Medalem Niepodległości.

Węgrzy jako jedni z pierwszych w 1918 r. uznali państwo polskie, przesłali do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, list zawierający m.in. ofertę szerokiej współpracy i zapewniający o poparciu dla Polski na arenie międzynarodowej. Wielu historyków uważa, że pomoc węgierska była decydująca w walce z bolszewikami. Ogółem w okresie działań Węgry przekazały ze swoich zapasów wojskowych za pomocą własnego taboru ponad 60 milionów pocisków karabinowych, 30 tysięcy karabinów, 440 kuchni polowych, 80 pieców polowych oraz wiele innego rodzaju sprzętu i materiałów.

Autorem popiersia jest Michał Wiśnios, którego inne rzeźby Marszałka Piłsudskiego można oglądać m. in. w Morawicy pod Krakowem.

Program:
12:00-13:00 Wspólny wywiad telewizyjny marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra (Parlament)
16:00-16:30 Uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego (XII Dzielnica, park Csörsza)

Przemówienia:
– Pana Zoltána Pokorniego, burmistrza XII Dzielnicy Budapesztu
– Pana Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu
– Pana László Kövéra, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier
– Pana Jerzego Snopka, ambasadora RP na Węgrzech

Odsłonięcie popiersia i złożenie wieńców.