Posted by nawiejskiej with No Comments

We wtorek 11 grudnia w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia w Sejmie o godz. 9.00 rozpocznie się konferencja naukowa pt. „System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP”. Organizatorem spotkania jest Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zaproszeni goście będą dyskutować m.in. o odpowiedzialności i przestępczości w cyberprzestrzeni, problematyce administracyjno-prawnej cyberbezpieczeństwa w Polsce, a także […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Współpraca parlamentarna i regionalna, wymiana gospodarcza, projekty infrastrukturalne i współdziałanie w obszarze bezpieczeństwa to główne tematy rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego Senatu Rumunii Călina Popescu-Tăriceanu, która odbyła się w piątek w Warszawie. Stronę polską na spotkaniu reprezentowali także poseł Małgorzata Gosiewska, przewodnicząca Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej, szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz Jan Malicki, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu 500 plus w latach 2016-2017, nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów oraz ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, to główne punkty drugiego dnia obrad Izby. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Posłowie uczcili 100.rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz 100. rocznicę wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego. Posłowie przez aklamację przyjęli przedłożoną przez Prezydium Sejmu uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Izba przyjęła również uchwałę upamiętniającą 100. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marszałek Sejmu skierował list do uczestników uroczystości 100-lecia powołania ministerstwa kultury, które odbyły się w Warszawie. W korespondencji podkreślił, że podpisany przed stu laty przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekret o powołaniu ministerstwa kultury i sztuki, pokazuje, jak ważna była kultura od samego zarania naszej niepodległości. „Kultura to prawdziwy fundament Polski, który decyduje o naszej […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Unia Międzyparlamentarna i Sejm, z okazji trwającej w Katowicach Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), organizuje spotkanie parlamentarne. Specjalna sesja odbędzie się 9 grudnia w Krakowie. Posiedzenie otworzą wicemarszałek Sejmu oraz przewodnicząca Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej Beata Mazurek, przewodnicząca Unii Międzyparlamentarnej Gabriela Cuevas Barron oraz sekretarz wykonawczy ramowej konwencji ONZ ws. zmian klimatu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W sobotę 8 grudnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński uda się do Budapesztu, gdzie w siedzibie Zgromadzenia Narodowego Węgier weźmie udział w konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tematyka konferencji obejmuje relacje polsko-węgierskie począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. W jej trakcie przewidziane jest wystąpienie marszałka Sejmu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Ryszard Terlecki spotkał się w środę 5 grudnia z czarnogórskimi posłami z Grupy Przyjaźni z Parlamentem Polski z wiceprzewodniczącym parlamentu Branimirem Gvozdenoviciem na czele. Parlament Czarnogóry reprezentowali też Marta Šćepanović, Momčilo Martinović i Miloš Nikolić. Wicemarszałkowi Terleckiemu towarzyszyli posłowie-członkowie Polsko-Czarnogórskiej Grupy Parlamentarnej, Grzegorz Matusiak (przewodniczący) i Ewa Kozanecka (wiceprzewodnicząca). Politycy dyskutowali o integracji Czarnogóry z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W pierwszym dniu obrad Izby, znalazły się między innymi kwestie związane z poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Posłowie przeprowadzili I czytanie projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przyjęcie tych rozwiązań ma poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii poprzez […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek wzięła w środę udział w uroczystości zapalenia lampy chanukowej z okazji święta świateł. W wydarzeniu uczestniczyli też Naczelny Rabin Izraela Dawid Baruch Lau, wiceambasador Izraela ​Tal Ben-Ari Yaalon, rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Centrum Żydowskiego Chabad-Lubawicz Polska oraz ministrowie Marek Suski, Jarosław Sellin, Adam Lipiński i Krzysztof Ardanowski, który jako […]

Read Full Story