Centralne Obchody Święta Służby Więziennej z udziałem marszałka Sejmu

02
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„System penitencjarny stanowi nieodłączny element ochrony porządku publicznego i przestrzegania prawa, przyczyniając się zarazem do obrony wartości, na których wspiera się nasza państwowość i rozwój ojczyzny” – napisał w korespondencji skierowanej do uczestników obchodów Marek Kuchciński.

List w imieniu Marszałka Sejmu odczytał przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski. Marszałek Sejmu podkreślił również, że funkcjonariusze SW wypełniają zadania ważne dla społecznego ładu i bezpieczeństwa obywateli. „W prawie 100-letniej historii służby więziennej nie brak pięknych kart zapisanych przez jej funkcjonariuszy” – zaznaczył Marek Kuchciński.

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej odbyły się w Warszawie na Placu Piłsudskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Antoniego Padewskiego, następnie przedstawiciele SW przemaszerowali na Plac Piłsudskiego, gdzie odbyła się defilada oraz promocja na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przyznano także pośmiertne odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Święto Służby Więziennej jest obchodzone od ośmiu lat. Z kolei pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa podpisał 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski. SW obchodząc 100 lat swego istnienia aktywnie włącza się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Służba Więzienna – trzecia największa, formacja mundurowa w Polsce – podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Kompania reprezentacyjna SW bierze m.in. udział w uroczystościach państwowych upamiętniających najważniejsze wydarzenia.