CIS o proteście niepełnosprawnych w Sejmie

18
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że Kancelaria Sejmu nie jest stroną w sporze pomiędzy protestującymi i rządzącymi i stara się w miarę swoich możliwości zapewnić jak najlepsze warunki pobytu osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. W komunikacie odniosło się także do Szczytu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które ma się odbyć w gmachu przy ul. Wiejskiej.

„Kancelaria Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu i Straż Marszałkowska nie są stroną prowadzonego od miesiąca dialogu na temat rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i budżetowych oraz prawnych możliwości ich zaspokojenia, także w kontekście potrzeb innych grup społecznych, choćby seniorów. Jako instytucja, staliśmy się – w wyniku działań grupy posłów, którzy zgłosili osoby protestujące jako swoich gości – niefortunnym gospodarzem protestu. Staramy się postępować w tej złożonej sytuacji z maksymalną empatią i wstrzemięźliwością, wyznając zasadę, że skuteczna merytoryczna rozmowa o rozwiązywaniu poważnych problemów społecznych powinna być wolna od wikłania jej w bieżącą rywalizację polityczną toczoną w aurze medialnego spektaklu” – napisano w komunikacie.

„Budynek Sejmu jest gmachem zabytkowym, a jego ogólnodostępne przestrzenie, w tym hol, w którym są osoby protestujące, nie są przystosowane do całodobowego, wielotygodniowego pobytu. Jest to wiedza powszechna, niewymagająca empirycznego sprawdzania. Pomimo tego właśnie ta przestrzeń, hol główny gmachu Sejmu, w bezpośredniej bliskości stanowisk dziennikarskich, zostało wybrane na miejsce protestu. Niedogodności z tym związane to jednak wynik świadomej decyzji osób protestujących, a nie złej woli Kancelarii Sejmu” – podkreśla CIS.

Centrum Informacyjne Sejmu odniosło się także do kwestii organizacji Szczytu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. „Kancelaria Sejmu jest urzędem doświadczonym w organizacji wielu przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. Szczyt ZP NATO jest wyzwaniem logistycznym samym w sobie. Obecność osób protestujących w Sejmie wymaga rzecz jasna pewnej modyfikacji pierwotnie poczynionych założeń, jednak bez szkody dla celów Szczytu i bez uszczerbku dla osób protestujących. Stanowczo dementujemy plotki o rozważanych jakoby przez Kancelarię Sejmu pomysłach przenoszenia protestujących czy też wykorzystywania jako pretekstów do utrudnienia ich sytuacji względów bezpieczeństwa lub fałszywych alarmów przeciwpożarowych” – czytamy w komunikacie.