CIS o uchwalaniu ustaw w „24 godziny”

23
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy, że uchwalenie przepisów poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych jest możliwe w ciągu kilkudziesięciu godzin, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że pierwszym i podstawowym elementem niezbędnym do rozpoczęcia prac parlamentarnych będzie wniesiony do Sejmu projekt ustawy, co jak dotąd nie miało miejsca.

CIS podkreśla, że gdy odpowiedni dokument trafi do Sejmu, zostanie on potraktowany priorytetowo i te elementy procedury, które zależą od Marszałka Sejmu i służb prawnych Kancelarii Sejmu zostaną dopełnione bez zbędnej zwłoki.

Wskazywane w mediach przykłady szybkiego uchwalania ustaw dotyczą zazwyczaj sytuacji, gdy projekt wpłynął w przededniu zaplanowanego wcześniej posiedzenia Sejmu i Senatu – tłumaczy Centrum Informacyjne Sejmu.