„Czwórka wyszehradzka łączy”. Szczyt przewodniczących parlamentów V4 w Budapeszcie – relacja

05
marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Prezydencja węgierska daje mocną zmianę w przewodnictwie w Grupie Wyszehradzkiej. Europa Środkowa staje się najbardziej dynamiczną częścią całej Unii Europejskiej – powiedział Marszałek Sejmu podczas szczytu przewodniczących parlamentów oraz komisji parlamentarnych w Budapeszcie. Wydarzenie było ostatnim w takim formacie organizowanym w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Gospodarzem Szczytu był przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kövér. Z kolei z Czech przyjechali: przewodniczący Izby Poselskiej Radek Vondráček oraz przewodniczący Senatu Milan Štěch. Zaś Słowację reprezentował przewodniczący Rady Narodowej Andrej Danko.

Przewodniczący Kövér podkreślił, że najważniejszą cechą tych spotkań jest szczera rozmowa o problemach, które mogłyby zagrażać lub utrudniać współpracę w Grupie Wyszehradzkiej. Szef węgierskiego Parlamentu podkreślił, że w oparciu o wyniki polskiej prezydencji w V4, polegające na wzmocnieniu współpracy parlamentarnej, stało się także dla Węgier głównym celem przewodnictwa. Oceniając wymiar parlamentarny prezydencji Węgier Laszlo Kövér podkreślił znaczenie organizowanych cyklicznie warsztatów z udziałem ekspertów. – Czwórka Wyszehradzka chce aktywnie uczestniczyć w debacie nt. przyszłości Unii. Poprzez spotkania ekspertów, komisji, organizowanie konferencji parlamentarnych znacznie wzmocniliśmy naszą współpracę – powiedział.

Również Marszałek Sejmu zwracał uwagę na potrzebę zintensyfikowania spotkań w gronie ekspertów, podczas których politycy mogliby na bieżąco omawiać problemy związane z tą częścią kontynentu, jak np. rozwój infrastrukturalny i inwestycje. – Kwestią szczególną jest wzmocnienie współpracy pomiędzy komisjami branżowymi. To ważny kierunek. Postulowałbym abyśmy przyjęli taką formułę, która byłaby kontynuowana przez wszystkie prezydencje – powiedział Marek Kuchciński.

Poza potrzebą wzmacniania współpracy parlamentarnej w ramach Grupy V4, dyskutowano o przyszłości Unii Europejskiej. Przewodniczący Andrej Danko zwracał uwagę m.in. na problem podwójnych standardów w przemyśle spożywczym w UE. – Niezbędny jest powrót do polityki prowadzonej dla dobra obywateli – zaznaczył słowacki polityk. Marszałek Sejmu podkreślił, że wyzwaniem jest współpraca państw z i spoza strefy euro. – Podział Europy na dwa obozy, my i oni, czyli na państwa posiadające wspólną walutę i te, które pozostały poza strefą, jest bardzo niebezpieczny – zauważył Marek Kuchciński.

Przewodniczący Milan Štěch apelował natomiast o jedność w obronie interesów Grupy Wyszehradzkiej, ale także współpracę i solidarność z krajami bałtyckimi i Bałkanami. – Nie możemy doprowadzić do tego by Schengen stało się historią – powiedział reprezentant Czech.

Politycy zwrócili uwagę na potrzebę zachowania wartości chrześcijańskich, na których została zbudowana zjednoczona Europa. Marszałek Sejmu przypomniał, że fundamentem wolnej i demokratycznej Europy jest nie tylko wolny rynek, czy mechanizmy formalno-prawne, ale także wartości religijne, konserwatywne. Szef Parlamentu Węgier powiedział natomiast, że problemy demograficzne powinno się rozwiązywać przez politykę prorodzinną i pronarodową. – Dzięki temu Europa pozostanie taką Europą, jaką nasi przodkowie z wysiłkiem zbudowali – powiedział Kövér.