Debata dot. ochrony zdrowia

14
czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Łukasz Szumowski, inicjator pierwszej społecznej debaty „Wspólnie dla zdrowia” podkreślił, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent. Według niego należy zwiększyć finansowanie, podnieść jakość usług oraz zwiększyć dostępność do świadczeń.

 – Podczas tej debaty chciałbym zapytać uczestników, w jaki sposób wydać te pieniądze, żeby pacjent  odniósł największą korzyść ze zwiększonych nakładów – powiedział minister zdrowia. – Mamy bardzo mocną polityczną deklarację, że zdrowie jest priorytetem tego obozu rządzącego. W latach 2018-2024 publiczne wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 830 mld zł.
To gigantyczne środki, które chcemy przeznaczyć na zdrowie Polaków – dodał.

Szumowski przyznał, że dzisiejszy poziom finansowania jest niezadawalający. – Działania medyczne stanowią zaledwie 30 proc. wszystkich usług, pozostałe 70 proc. to działania prozdrowotne. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy obywatele zdadzą sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość i długość swojego życia – stwierdził. Minister podziękował wszystkim organizacjom pacjenckim, które wzięły udział w konferencji. – To pacjent powinien stać się centrum działań systemu ochrony zdrowia i aktywnie kształtować postawy prozdrowotne – podkreślił.

Szef resortu mówił także o tym ,że to błędy systemu stanowią jedną z najczęstszych przyczyn umieralności na świecie. – To, w jaki sposób  opiekujemy się chorym, niestety czasem przyczynia się do pogorszenia jego stanu zdrowia, a nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo pacjenta, które powinno być fundamentem kształtowania nowego systemu – stwierdził.