Deklaracja ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski

15
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Rydze podczas spotkania ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski, wypracowano wspólne stanowisko dotyczące przyszłości rolnictwa po 2020 r. W dyskusji dotyczącej WPR po 2020 r. odniesiono się do komunikatu KE z 29 listopada 2017 r. „Przyszłość rolnictwa i żywności po 2020 r.”

Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że  dla Polski ważnym punktem w dyskusji i w przygotowywanych konkluzjach  Rady Ministrów UE jest sprawa  równych  warunków konkurencji, czyli  wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

W czasie dyskusji ministrowie zaprezentowali zbliżone stanowiska w kwestii finansowania przyszłej wspólnej polityki rolnej. Wyrazili pogląd,  że nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny zapewniać odpowiednie zasoby finansowe na realizację celów traktatowych oraz nowych wyzwań WPR.

Ponadto ministrowie wyrazili poparcie dla utrzymania dobrowolnego  wsparcia związanego z  produkcją, ponieważ ten instrument  stanowi istotny wkład w utrzymywanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz zwiększa zatrudnienie na nich.

Po  spotkaniu  ministrowie rolnictwa Państwa bałtyckich i Polski  podpisali wspólną deklarację w sprawie komunikatu Komisji o przyszłości żywności i rolnictwa. W dokumencie wnioskują o sprawiedliwość i równość między państwami członkowskimi oraz nalegają, żeby zakończyć proces pełnego wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi. Ministrowie podkreślili również, że wszyscy rolnicy w UE muszą spełniać te same standardy i wymogi oraz stawić czoła tym samym wyzwaniom.