Donald Tusk został doktorem honoris causa uniwersytetu w węgierskim Peczu

11
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Polski Donald Tusk został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Peczu na południu Węgier. Senat uczelni podjął decyzję jednogłośnie. Laureat osobiście odebrał wyróżnienie.

Tytuł został przyznany szefowi RE na wniosek dyrektora Instytutu Historii Ferenca Fischera. Podkreślono w nim, że „Tusk jest polskim politykiem o wykształceniu historycznym, którego zarówno krajowa, jak i europejska działalność jest ściśle związana z historią Węgier, a także regionu i Europy”.

Podczas uroczystości zaznaczono, że były polski premier jest pierwszym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej, który w niełatwym okresie objął kierownicze stanowisko w UE, i jednym z europejskich mężów stanu, którzy zawsze wspierali współpracę wyszehradzką. Podkreślono także, że Tusk zrobił bardzo dużo dla pogłębienia tradycyjnie dobrych stosunków polsko-węgierskich.

Z kolei Tusk podkreślił podczas uroczystości, że bycie Europejczykiem jest dla niego powodem do dumy i niewzruszenie wierzy w przyszłość Unii Europejskiej. Mówił także, że najważniejszymi wartościami europejskimi są dla niego prawa człowieka i prawa obywatelskie, wolność słowa i sumienia, rządy prawa oraz poszanowanie praw mniejszości. – Europa jest i ma szansę być także w przyszłości najlepszym miejscem na ziemi, wyjątkowym i niepowtarzalnym terytorium wolności i kultury. Warunkiem jej przetrwania jest nasza solidarność wykraczająca poza podziały i naturalne konflikty interesów. Uniwersytet w Peczu jest najlepszym miejscem, by z całym przekonaniem wygłosić to europejskie wyznanie wiary – powiedział. Zdaniem szefa RE, Pecz – jest metaforą Europy, z pierwszym na Węgrzech uniwersytetem, rynkiem, katedrą, ratuszem, czyli najważniejszymi punktami orientacyjnymi miasta europejskiego.

W uroczystości, która zakończyła się odtworzeniem hymnu UE, uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu odpowiedzialna za edukację wyższą Zita Horvath oraz burmistrz Peczu Zsolt Pava.