Drugi dzień posiedzenia Sejmu

23
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad poprawą skuteczność ściągalności alimentów i penalizacją fałszowania liczników przebiegu pojazdu to główne punkty drugiego dnia 72. posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchali również informacji bieżącej na temat rządowego programu „Moda na eksport”.

Posłowie rozpoczęli parlamentarne prace nad rządowym projektem nowelizacji ustaw mającym na celu poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projekt skupia się przede wszystkim na stworzeniu rozwiązań służących poprawie przepływu informacji pomiędzy odpowiednimi służbami, instytucjami a komornikami sądowymi dot. dłużników alimentacyjnych, w tym informacji o podjęciu przez nich zatrudnienia. Projekt przewiduje również wprowadzenie kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają na czarno dłużników alimentacyjnych. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm rozpatrzył nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, które dotyczą wprowadzenia szeregu zmian mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego. Projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Podczas I czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który dotyczy zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych, został zgłoszony wniosek o jego odrzucenie.

Po przeprowadzeniu dyskusji podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Sejm zdecydował, że trafi on do rozpatrzenia do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Projekt dotyczy określenia dopuszczalnych celów, zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz definicji przetwarzania danych osobowych, a także regulacji w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, określenia zadań i wymogów stawianych przed administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa przedstawił w Sejmie informację w sprawie programu „Moda na eksport”, który wspiera internacjonalizację działalności polskich przedsiębiorstw. Natomiast podczas serii pytań do przedstawicieli rządu posłowie pytali m.in. o sprawę SORów, wsparcie dla samorządów w realizacji zadań dot. pomocy osobom starszym, możliwość zlikwidowania obowiązkowych prac domowych w szkołach i sytuację w eksporcie polskiej żywności.

Sejm zatwierdził także zastąpienie posła Marka Jakubiaka w składzie Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT przez posła Błażeja Pardę.