Drugi dzień posiedzenia Sejmu

07
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Debata nad wnioskami o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej była głównym punktem drugiego dnia obrad 63. posiedzenia Sejmu. Ponadto posłowie uchwalili prawo dot. biokomponentów i biopaliw oraz nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej. Izba, po interesującej dyskusji, zdecydowała się odrzucić oba wnioski. Przeciw odwołaniu wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło było 235 posłów, za 189 a 4 wstrzymało się od głosu. Natomiast przeciw odwołaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej opowiedziało się 234 posłów, 192 było za, wstrzymało się 2.

Nowe prawo dot. biokomponentów i biopaliw zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. – do FNT. Ustawa pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80 proc. możliwą wartość przyznanej dotacji. W ocenie Rady Ministrów wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

W bloku głosowań posłowie przyjęli komisyjny projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który uwzględnienia zmiany nazwy Komisji „reprywatyzacyjnej” oraz modyfikacji przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych. Również w głosowaniu dokonano zmian w składach osobowych komisji sejmowych.