Drugie Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie

22
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– To wspaniały dzień dla tych wszystkich, którzy wierzą we wspólną przyszłość naszych krajów, ściśle ze sobą połączoną w wielu różnych dziedzinach: politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej – mówił wiceminister Konrad Szymański podczas otwarcia drugiego dorocznego Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego w Londynie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum Belwederskiego było: „Wielka Brytania i Polska w okresie przemian w Europie: razem czy osobno?”. – Pamiętajmy, że istotą Forum Belwederskiego są niczym nieskrępowane – przy delikatnej zachęcie ze strony naszych rządów – kontakty przedstawicieli życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, mogących wnieść swój wkład do wspólnego sukcesu naszych krajów w zmieniającym się i pełnym wyzwań otoczeniu międzynarodowym – podkreślił wiceszef polskiego MSZ. W tegorocznej edycji, która odbyła się w historycznych rezydencjach Mansion House i Lancaster House, uczestniczyło niemal 250 osób reprezentujących różne środowiska, w tym biznes, naukę, ośrodki analityczno-doradcze, politykę i kulturę, środki masowego przekazu oraz liczna reprezentacja Polonii z Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy prowadzili dyskusje poświęcone sprawom zagranicznym, historii, migracji, handlowi globalnemu, nowym technologiom i zaangażowaniu społeczeństw obywatelskich. – Serdecznie zachęcam Państwa do potraktowania Forum Belwederskiego jako istotnego elementu większej układanki, jako procesu, który pozwoli nam zacieśnić kontakty między naszymi krajami bez względu na kontekst w jakim się odbywa, czyli na decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Mimo że Forum istnieje od niedawna, jestem przekonany, że obrany przez nas kierunek jest dobry. Jestem optymistą, jeśli chodzi o jego pomyślny rozwój w najbliższych latach, a może nawet dziesięcioleciach – powiedział Szymański.

„Celem Forum Belwederskiego jest pogłębienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii, które są szeroko reprezentowane głównie przez podmioty pozarządowe z obu krajów, oraz wzmocnienie rozbudowanego partnerstwa między naszymi krajami. Inicjatywa Forum, która nakierowana jest na budowanie więzi pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi, cieszy się pełnym poparciem obu rządów. Jest ona następstwem porozumienia premierów rządów obu państw zawartego w listopadzie 2016 r. i ma służyć wzbogaceniu ‎relacji pomiędzy naszymi krajami i społeczeństwami” – przypomina MSZ.