Dyplomacja parlamentarna

14
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Niezwykle istotną rolę w pracach Sejmu odgrywa dyplomacja parlamentarna. Trzeci rok kadencji stał pod znakiem dwóch ważnych wydarzeń, które odbyły się w Sejmie. 12 lipca przewodniczący parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej spotkali się na kolejnym szczycie z cyklu EUROWAW2018. W wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (25-28 maja) udział wzięli w niej m.in. sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, prezydent Andrzej Duda a także marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski.

Marszałek Sejmu złożył oficjalne wizyty m.in. w Niemczech, na Słowacji, w Czechach i w Szwecji, uczestniczył też w konferencji przewodniczących państw UE w Tallinie (23-24 kwietnia), spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie (1-2 marca), obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy (10-11 marca). Gościem polskiego Sejmu był m.in. przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis, który 1 marca wystąpił w Sali Plenarnej. W 2018 r. powołane zostało Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji – jego statut podpisano podczas oficjalnej wizyty marszałka Kuchcińskiego w Tbilisi (5-6 listopada). Warto też odnotować kolejne wydarzenia świadczące o pogłębianiu przyjaźni i współpracy polsko-węgierskiej. Na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm powołano Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (bliźniacza instytucja powstała też na Węgrzech). Węgierscy parlamentarzyści przyjęli natomiast uchwałę o wspieraniu Polski wobec presji ze strony Brukseli.