Dzień Administracji Skarbowej

24
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Dzięki KAS i jej pracownikom maleje szara strefa, eliminowana jest nieuczciwa konkurencja, ale za to wspierani są przedsiębiorcy uczciwi, szczególnie przedsiębiorcy polscy – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński w Rzeszowie podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

– KAS broni polskiego interesu podatkowego, ale także skutecznie zabezpiecza granice Polski i Unii Europejskiej. Do nich również należy bezpieczeństwo skarbowe. Zapewnienie dochodów państwa po to, żeby władze państwowe miały możliwość finansowania swoich działań w różnych innych zakresach – podkreślał Marszałek Sejmu.

Marek Kuchciński wskazywał, że KAS, mimo iż liczy dopiero kilkanaście miesięcy, to już ma wielkie osiągnięcia, a połączenie służb skarbowych i celnych miało sens. -Widzimy to w praktyce, w efektach i liczbach, a liczby nie kłamią. W 2017 r. do budżetu państwa wpłynęło dodatkowo 42,5 mld zł. To suma dwukrotnie wyższa od sumy wydanej do tej pory na jeden z najważniejszych programów, jakie państwo polskie realizuje, by wspierać rozwój polskich rodzin – program 500 plus – mówił marszałek Kuchciński.

Do uczestników obchodów list skierował prezydent Andrzej Duda. „Wyrazy szacunku i uznania wszystkim, którzy swoją sumienną, niezwykle odpowiedzialną pracą współtworzą renomę KAS jako nowoczesnego, profesjonalnego i respektowanego organu naszego państwa. Jestem przekonany, że oddanie i profesjonalizm, nieskazitelność postawy oraz otwartość i życzliwość pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej będą się stale przyczyniać do utrwalania właśnie takiego wizerunku służb finansowych Rzeczypospolitej” – napisał prezydent Duda.

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego UE. W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.