„Europa Karpat” w Małopolsce. Spotkanie polityków i naukowców z regionu w Regietowie – zapowiedź

15
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Konferencja odbywająca się 16 czerwca będzie już kolejnym wydarzeniem z tego cyklu. Politycy, naukowcy i samorządowcy z wielu krajów regionu karpackiego będą rozmawiać o współpracy transgranicznej w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa.

Gospodarzem wydarzenia jest poseł Barbara Bartuś, zaś współorganizatorem konferencji jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.  Wśród panelistów pojawią się m.in. wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz oraz posłowie Jerzy Polaczek i Bogdan Rzońca. W debacie będą uczestniczyć również goście z Rumunii, Słowacji, Czech, Węgier i Ukrainy. Podczas konferencji w Regietowie omówione zostaną zagadnienia dotyczące rolnictwa, leśnictwa i pasterstwa na obszarze Karpat, planowania przestrzennego we współpracy transgranicznej oraz karpackiej przestrzeni bezpieczeństwa.

Program:

16 czerwca (sobota)

10:00 Otwarcie konferencji przez poseł Barbarę Bartuś (sala konferencyjna, Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”)

10:20 – 12:00 Panel I: Rolnictwo, leśnictwo, pasterstwo na obszarze Karpat

Moderator: prof. Janusz Sowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Paneliści:

Jacek Sagan, Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska

Katarzyna Pawlikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Piotr Kohut, Pasterstwo Transhumancyjne, Redyk Karpacki

Peter Madigár, Koordynator działań dot. rozwoju obszaru górskich na Słowacji, Lokalna Grupa Działania Terchovská Dolina (Słowacja)

prof. Joan Aburdan, Rektor Transylwańskiego Uniwersytetu w Brasov, (Rumunia)

prof. Viliam Pichler, Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu (Słowacja)

prof. András Náhlik, Prorektor Uniwersytetu w Sopron (Węgry)

prof. Stanisław Małek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny

12:15 – 13:45  Panel II „Planowanie przestrzenne we współpracy transgranicznej”

Moderator: prof. Stanisław Małek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny

Paneliści:

Jarosław Stawiarski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Bogdan Rzońca, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Sejm RP

Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej

Piotr Pilch, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

dr hab. Emilia Janeczko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. Urszula Litwin, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

15:00-16:30 Panel III: „Karpacka przestrzeń bezpieczeństwa – realne marzenie?”

Moderator: Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej

Paneliści:

Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Martin Fedor, Deputowany do Rady Narodowej Słowacji, Przewodniczący Słowacko-Polskiej Grupy Parlamentarnej (Słowacja)

Mykola Kniazhytski, Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, Przewodniczący Komisji Kultury i Duchowości, Współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni Parlamentarnej (Ukraina)

Dariusz Minkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

płk Radomir Jurok, Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie (Czechy)

  1. bryg. Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki, Państwowa Straż Pożarna