Europa wspólnych wartości

07
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Po zakończeniu Konferencji Europa Karpat, Marszałek Sejmu wziął udział w dyskusji zamykającej XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jej tematem była Unia Europejska. 

– Przy rozchwianym systemie wartości, zaczynają dominować interesy. I one są traktowane jako zamiennik. Państwa Europy Środkowej, które odzyskały wolność, niosą ze sobą wkład do UE w postaci ważnych akcentów i wartości. To są: wolność, potrzeba niepodległości, a także suwerenność państw – mówił Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu zaznaczył, że wartości europejskie mają swoje zakorzenienie w trzech grupach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i chrześcijaństwie, które jest fundamentem cywilizacji europejskiej. –  Ci, którzy zapominają o tym, stawiają Europę pod znakiem zapytania. Stawiają Europę nad przepaścią. Mam nadzieję, że młode państwa, które są członkami Unii od 2004 r. ten krok w dekadentyzm i przepaść zatrzymają – zakończył marszałek Kuchciński.