Globalny zjazd Polonii

31
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas Kongresu 60 milionów – globalnego zjazdu Polonii – dyskutowano jak budować wizerunek Polski na arenie międzynarodowej oraz czy innowacje mogą być polskim produktem eksportowym.

Zjazd odbywa się w podrzeszowskiej Jasionce. Gośćmi pierwszego dnia kongresu byli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wiceminister Adam Hamryszczak.

Minister Kwieciński podczas dyskusji o budowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej zwrócił uwagę, że coś tak nieuchwytnego jak wizerunek ma realną wartość i przekłada się na pieniądze dla gospodarki. – Polska potrzebuje dobrych ambasadorów za granicą. Na poziomie rządu mamy pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego, którym została Pani Anna Maria Anders, ale potrzebujemy też Was, Polonii, bo to Wy jesteście forpocztą naszych kontaktów zagranicą – podkreślił szef resortu inwestycji i rozwoju.

Minister zwrócił również uwagę na to, jak na podstawie dostępnych zasobów możemy budować dobry wizerunek Polski. – Po pierwsze potrzebujemy synergii działań różnych instytucji – Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Fundacji Narodowej. Po drugie, nasze zagraniczne biura handlowe muszą jeszcze ściślej współpracować z organizacjami i biznesem polonijnym. Po trzecie, naszym kapitałem jest też kilkanaście programów współpracy transgranicznej i pomocowych, które realizujemy w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. To jak współpracujemy z naszymi partnerami w tych programach przekłada się na nasz wizerunek – stwierdził Kwieciński.

W części dotyczącej innowacyjności głos zabrał wiceminister Adam Hamryszczak.