Gowin podkreśla, że umowy zawarte w Wietnamie to kolejny krok w stronę umiędzynarodowienia polskiej nauki

29
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podpisanie porozumień dwustronnych promujących współpracę dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu – to ważne punkty dobiegającej końca wizyty polskiej delegacji w Wietnamie. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest kluczowym warunkiem podniesienia jakości kształcenia. Gwarantuje nabycie przez studentów kompetencji, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym zglobalizowanym świecie, a ponadto – jest szansą na zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskiej nauki – powiedział podczas wizyty w Wietnamie Jarosław Gowin. – Współpraca badawcza pomiędzy Polską i Wietnamem – na przykład w sektorach budownictwa okrętowego, ochrony środowiska i biomedycyny, jest doskonałym przykładem takich działań – dodał.

 „Współpraca polsko-wietnamska zaczyna się już na poziomie uczelni i wymiany studenckiej. Wspólne programy kształcenia studentów mają w swojej ofercie Akademia Morska w Gdyni i Vietnam Maritime University w Haiphong. W zakresie fizyki współdziałają Uniwersytet Zielonogórski z Hong Duc University. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła ponad 5 umów z wietnamskimi instytucjami naukowo-badawczymi,  m.in. z Vietnam National University w Ho Chi Minh, które dotyczą obszarów biomedycyny, mechatroniki, IT, zarządzania i nauk humanistycznych” – informuje resort.

„Wizyta Jarosława Gowina w Wietnamie zaowocowała zawarciem porozumienia, które zaktualizowało ramy współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską i Wietnamem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, zwiększając limity osobowe dwustronnej wymiany akademickiej. Nowe zapisy umożliwią także odpłatne przyjmowanie studentów z Wietnamu na polskich uczelniach. Szef resortu nauki podpisał również list intencyjny z władzami Uniwersytetu w Hanoi o możliwości nauczania języka polskiego. Dzięki niemu, w przyszłości w Wietnamie może zostać otwarty pierwszy wydział studiów polskich” – napisało w komunikacie ministerstwo.

„Polski rząd wspiera zarówno współpracę gospodarczą, jak i naukową z Wietnamem – to jasne przesłanie płynące z Polsko-Wietnamskiego Forum Gospodarczego. Przykładami współpracy są programy kredytowe eksportu, misje gospodarcze czy spotkania z wietnamskimi absolwentami polskich uczelni. Kraje współpracują obecnie w sektorach: stoczniowym, wydobywczym, energetycznym, chemicznym i farmaceutycznym, ale także obronnym, gospodarki morskiej, technologii ochrony środowiska czy rolno-spożywczym. Dalsza strategia współpracy z Wietnamem zakłada rozszerzanie polskiego eksportu na kraje należące do ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w zamian za wsparcie dostępu wietnamskiego eksportu do krajów UE – w tym do Polski” – czytamy w komunikacie.