Grupa Wyszehradzka o bezpieczeństwie regionu

26
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szefowie parlamentarnych komisji obrony państw V4 podpisali w Budapeszcie deklarację o dalszym wzmacnianiu współpracy w dziedzinie obronności i współpracy przemysłu obronnego.

„W ponownie otwartej debacie o idei Grupy Bojowej Unii Europejskiej apelujemy o utrzymanie współpracy V4 i o znalezienie wspólnej płaszczyzny w otwartych kwestiach. Należy przywiązywać szczególną wagę do skoordynowanego zaopatrzenia w sferze obronności oraz umocnienia współpracy przemysłu zbrojeniowego w procesie rozwijania planowania obronnego i współpracy” – napisano we wspólnej deklaracji.

Przewodniczący polskiej sejmowej komisji obrony Michał Jach podkreślił, że państwa V4 podobnie pojmują kwestie bezpieczeństwa Europy oraz zagrożenia, które niesie ze sobą migracja z Bliskiego Wschodu i Afryki. Dodał też, że sukcesem byłoby, gdyby państwa V4 składały wspólne oferty dla sił zbrojnych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.
– W Polsce dopiero od 2014 r. nastąpiło połączenie wszystkich przedsiębiorstw zbrojeniowych w jedną grupę kapitałową, a widać, że nasi sojusznicy myślą nad tym, żeby w ogóle pomyśleć o wspólnych projektach Grupy Wyszehradzkiej, które by zapewniły dostawy dla naszych sił zbrojnych, a jednocześnie wzmocniłyby potencjał przemysłowy państw – mówił Jach.

Z kolei szef komisji obrony narodowej węgierskiego parlamentu Szilard Nemeth zaznaczył, że celem państw Grupy Wyszehradzkiej jest wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności regionu, czemu służy dalsze zacieśnianie współpracy w zakresie obrony.