Hermeliński podkreśla, że Państwowa Komisja Wyborcza jest niezawisła

23
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Skoro zakładamy, że Państwowa Komisja Wyborcza jest organem niezawisłym i niezależnym, to nie powinno być to ciało polityczne – tak Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński skomentował w Polskim Radiu 24 projekt zmian w sposobie powoływania członków Komisji.

Poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewiduje, że w składzie PKW pozostanie tylko 2 sędziów – jeden z Trybunału Konstytucyjnego i jeden z Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś pozostałe 7 osób wybierze Sejm. Zmiany te mają wejść w życie w 2019 roku. Obecnie PKW liczy 3 sędziów TK, 3 z NSA i 3 z Sądu Najwyższego.

Hermeliński przypomniał, że aktualnie kandydatów na członków PKW wskazują prezesi sądów, a powołuje ich prezydent. – Jeśli ustawodawca uważa, że taki model się nie sprawdza,  to niech wprowadzi system partyjno-rządowy- stwierdził. Jednocześnie podkreślił, że Komisja Wenecka wskazuje polski system sędziowski jako wzór dla krajów wschodzącej demokracji. – Jeśli ma być to system niezależny i niezawisły, to nie może podlegać jakiejś zewnętrznej kontroli. Inaczej będzie jak przed 1989 rokiem, kiedy to komisja wyborcza była powoływana przez polityków – mówił Hermeliński.

Przewodniczący PKW powtórzył, że główne zastrzeżenia do projektu zmian w Kodeksie wyborczym dotyczą zmiany struktury organów wyborczych – powołania nowych komisarzy wyborczych oraz zmian w Krajowym Biurze Wyborczym. Poinformował również, że spotka się z Marszałkiem Sejmu, żeby przekazać mu szczegółowe zastrzeżenia dotyczące projektu. Zamierza także zabrać głos podczas sejmowej debaty nad projektem zmian w Kodeksie wyborczym.