Informacja CIS ws. czwartkowej publikacji „Rzeczpospolitej”

09
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W nawiązaniu do artykułu „Sejmowa straż opłaci donosicieli” z dzisiejszego (09.11) wydania gazety „Rzeczpospolita”, CIS informuje, że całość prac i propozycji zawartych w nowych przepisach jest ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa na terenie kompleksu sejmowego.

To niezmiennie jeden z kluczowych elementów działań Kancelarii Sejmu. Awangardowy i chwytliwy tytuł materiału nie koresponduje z faktycznym stanem rzeczy, gdyż zaproponowane regulacje są typowe dla funkcjonujących w innych służbach mundurowych, a właśnie taką ma stać się Straż Marszałkowska. Wedle propozycji strażnicy przejęliby też zadania służby pirotechnicznej, aktualnie realizowane przez funkcjonariusz BOR, co również miałoby wpływ na poprawę zarządzania i organizacji wstępu na teren kompleksu sejmowego. Sejm, jako miejsce urzędowania i przebywania najwyższych rangą urzędników państwowych, powinien być miejscem gdzie bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie. Dokładnie temu mają służyć proponowane zmiany.