Informacja dot. XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

07
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

27 września 2018 r. w gmachu Sejmu w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej tegoroczny temat przewodni sesji brzmi: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

Uczniowie i uczennice biorący udział w konkursie mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego posła Sejmu Ustawodawczego oraz przeprowadzić działania, które przybliżą środowisku lokalnemu jego sylwetkę oraz działalność poselską na regionalnym i krajowym szczeblu. Działania polegały na przeprowadzeniu w swoim otoczeniu kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z użyciem środków i materiałów z epoki.

Celem XXIV sesji SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Ma ona też na celu popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP.

Do konkursu zgłosiły się 453 dwuosobowe zespoły. Te, które przeprowadziły najciekawsze badania, przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostały zaproszone do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Posiedzenie SDiM poprzedziło posiedzenie komisji. Złożona z 38 uczestników i uczestniczek komisja, która obradowała w dniu 13 maja 2018 r., oprócz projektu uchwały przygotowała także dwa pytania do ministra edukacji narodowej. Posiedzenie Sejmu Dzieci  i Młodzieży poprzedzi zwiedzanie śladami parlamentaryzmu w Warszawie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek, które odbędzie się 26 września 2018 r.

SDiM jest projektem edukacyjnym, którego głównym organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Do grona współorganizatorów XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży należą Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.