Inwestycje amerykańskie w Polsce

07
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas spotkania zorganizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (AmCham), Marek Magierowski powiedział, że inwestycje i zaangażowanie firm amerykańskich silnie wpłynęły na proces odbudowy potencjału i międzynarodowej pozycji naszego kraju.

AmCham zrzesza największych przedsiębiorców amerykańskich działających w Polsce i koncentruje się na budowaniu sprzyjającego klimatu inwestycyjnego w naszym kraju oraz promocji Polski na rynku Stanów Zjednoczonych.

W wystąpieniu do zgromadzonych gości, wiceminister spraw zagranicznych zaznaczył, że strategiczne partnerstwo Polski z USA, stanowi ważny składnik transatlantyckiej wspólnoty. W sposób szczególny zwrócił uwagę na gospodarczy wymiar tych relacji. – Doceniamy znaczenie amerykańskich inwestycji oraz towarzyszącego im doświadczenia i wiedzy dla wzrostu gospodarczego naszego kraju – mówił Marek Magierowski.

Odnosząc się do pozytywnych rezultatów zaangażowania amerykańskich firm w Polsce, wiceminister wskazał na obszary energii i innowacji, które niosą ze sobą ogromne możliwości rozszerzenia współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W sferze energii i bezpieczeństwa energetycznego wiceszef polskiej dyplomacji mówił o amerykańskim zaangażowaniu w procesie dywersyfikacji dostaw surowców, m.in. w drodze importu LNG z USA oraz współpracy firm w rozwijaniu nowych czystych technologii produkcji energii.

Spotkanie było również okazją do szerszej debaty na temat dalszego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.