Jan Dziedziczak na konferencji poświęconej współpracy rządu i samorządu terytorialnego na rzecz promocji Polski za granicą

25
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Tematyka konferencji obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące dyplomacji ekonomicznej, promocji gospodarczej Polski i roli samorządów w tym obszarze. Przedstawiono również założenia projektów dwóch kluczowych dokumentów dotyczących promocji Polski za granicą: „Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027” oraz  „Marka Polska” – poinformowało MSZ.

– Dyplomacja samorządowa powinna mówić jednym głosem z dyplomacją prowadzoną na szczeblu rządowym – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji podczas wystąpienia otwierającego konferencję „Współpraca rządu i samorządu terytorialnego na rzecz promocji Polski za granicą – perspektywy i wyzwania”, współorganizowanej przez resort spraw zagranicznych oraz MSWiA.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej i korporacji samorządowych oraz euroregionów. – Jesteście Państwo kluczowymi partnerami w realizacji polityki zagranicznej. ‎To wy jesteście Ambasadorami Polski, my was w tym wspieramy – podkreślił wiceminister Dziedziczak.

Podczas konferencji  wiceszef MSZ zachęcał również do korzystania z instrumentów wsparcia działań samorządu mających na celu zapewnienie spójności w realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej na wszystkich szczeblach – rządowym, samorządowym i obywatelskim.