„Jedność wartości chrześcijańskich i wspólne dziedzictwo”. Dzień Ameryki Łacińskiej w Sejmie – relacja

23
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Polska jest zainteresowana budowaniem najlepszych relacji dwustronnych z państwami latynoamerykańskimi. Zainteresowanie to przejawia się od wielu lat i mam nadzieję, że obecna konferencja będzie kolejnym mocnym impulsem do rozwoju współpracy -powiedział Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając Dzień Ameryki Łacińskiej. To pierwsze tego typu wydarzenie w Sejmie. Współgospodarzami konferencji byli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski.

Marszałek Sejmu podkreślił, że Europę Środkową i Amerykę Łacińską łączy jedność w sferze wartości zakorzenionych w chrześcijaństwie, jak i różnorodność w sferze politycznej mocno osadzonej w rzeczywistości społecznej. Zaznaczył także bardzo szybko rozwijającą się gospodarkę obu regionów.

O jedności wartości Polski i Ameryki Łacińskiej mówił także szef MSZ. – Nasze wspólne dziedzictwo sprawia, że dialog jest łatwiejszy zaś różnice kulturowe są mniej widoczne niż w przypadku innych regionów – powiedział Witold Waszczykowski.

Gość specjalny konferencji, minister spraw zagranicznych Salwadoru Hugo Martinez, podkreślał, że Dzień Ameryki Łacińskiej jest dowodem umocnienia przyjaźni i więzów miedzy Polską i regionem latynoamerykańskim. – Staramy się pracować na rzecz integracji kulturowej, politycznej, gospodarczej, klimatycznej i socjalnej. Jesteśmy pełni kontrastów i różnic ale wszyscy chcemy z punktu widzenia politycznego stworzyć jedność w ramach tej różnorodności, działając na rzecz naszych społeczeństw – powiedział Hugo Martinez.

Najważniejszą częścią obchodów Dnia Ameryki Łacińskiej były dyskusje panelowe. Pierwszy panel dotyczył przemian w Ameryce Łacińskiej, szans i wyzwań dla współpracy z tym regionem, drugi natomiast zatytułowany był „Partnerstwo i pragmatyzm. Ku bliższym relacjom Polski i Ameryki Łacińskiej”.

– Mamy liczną Polonię w Ameryce Łacińskiej, która z dumą eksponuje swoją polskość i służy pomocą. Ułatwia to polskim przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów handlowych i wejście na lokalny rynek – zauważył Marek Magierowski, podsekretarz stanu w MSZ. Z kolei poseł Piotr Apel, wiceprzewodniczący Polsko-Brazylijskiej Grupy Parlamentarnej, mówił o szansach i wyzwaniach dla współpracy z regionem Ameryki Łacińskiej. – Rosnąca klasa średnia w Argentynie czy Brazylii jest bardzo dużym potencjałem. Istnieje przekonanie, że coś co jest z Europy jest dobrej jakości, dlatego widzimy tutaj dla nas szansę na ekspansję na rynek Ameryki Południowej. W tym względzie dużą rolę odgrywa Polonia, która mogłaby być pośrednikiem. Warto wrócić do odnowy kultury polskiej w Ameryce Łacińskiej – w tym widzę szczególną rolę MSZ.

Po zakończeniu debaty nastąpiła część kulturalna połączona z promocją krajów Ameryki Łacińskiej.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, przedsiębiorców, dziennikarzy i naukowców. Wśród uczestników byli reprezentanci placówek dyplomatycznych w Polsce z Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kuby, Meksyku, Panamy, Peru, Salwadoru, Urugwaju i Wenezueli.