„Jesteśmy razem i razem powinniśmy bronić naszej wolności”. Szczyt Parlamentarny EUROWAW2018

13
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Delegacje z ponad 20 państw, przeszło 100 uczestników i wyjątkowe panele dyskusyjne – tak w skrócie wyglądał Szczyt Przewodniczących Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, który odbył się w Sejmie i Senacie. Politycy rozmawiali m.in. o współpracy w dziedzinie energetyki i transportu, kooperacji regionalnej i polityce migracyjnej.

– Łączą nas kwestie zasadnicze związane z bezpieczeństwem, rozwojem infrastruktury i komunikacji, polityką demograficzną czy programami socjalnymi. Jesteśmy też Europą wolnych narodów – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Zaś współgospodarz Szczytu marszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał nie tylko o 550. rocznicy parlamentaryzmu RP, ale także o 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

W pierwszej części debaty uczestnicy spotkania rozmawiali o wzmocnieniu współpracy i roli parlamentów. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér zwracał w tej części dyskusji uwagę m.in. na problem demografii. – W każdym z naszych krajów ubywa rąk do pracy. Jeśli nie jesteśmy w stanie odmienić tych kierunków, to nasze narody będą zagrożone – powiedział. Węgierski polityk zauważył też, iż Zachód boryka się od dziesiątków lat z problemami demograficznymi i ściąga wykształconych ludzi w wieku 20-50 lat z naszego regionu. – Czas, aby nasze kraje wspólnie wystąpiły o rekompensatę za wykształcenie tych pracowników – ocenił przewodniczący Kövér.

Według Giorgia Volskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Gruzji, współpraca państw regionu jest pozbawiona alternatywy. – W pełni wspieramy obecną i przyszłą kooperację, która zapewni dywersyfikację szlaków transportu zasobów naturalnych. Nic nie moglibyśmy zrobić bez ważnego wsparcia, jakie otrzymujemy od wszystkich reprezentowanych tu krajów – dziękował gruziński polityk. Z kolei Boleslav Pirshtuk, wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, podkreślał wspólnotę zadań stojących przed parlamentami i mówił o strategii rozwoju kraju do 2031 roku.

Tematyka bezpieczeństwa była głównym motywem wystąpienia Viktorasa Pranckietisa, przewodniczącego Seimasu Republiki Litewskiej. – Jesteśmy zainteresowani likwidacją ognisk niestabilności i przedłużających się konfliktów w pobliżu wschodnich granic UE i NATO – powiedział. Przewodniczący Pranckietis wyraził także poparcie dla europejskich i euroatlantyckich dążeń Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Zaznaczył również, że Litwa stanowczo występuje przeciwko takim projektom jak Nord Stream 2, które zwiększają zależność energetyczną krajów UE od jednego dostawcy. Kończąc swoje wystąpienie litewski polityk przypomniał słowa pieśni „W krwawem polu”. – „Obok Orła znak Pogoni”. Dzisiaj znów jesteśmy razem i razem powinniśmy być gotowi bronić naszej wolności – zaapelował Viktoras Pranckietis.

Natomiast Marszałek Senatu zwrócił uwagę na rolę parlamentów narodowych w kształtowaniu polityki migracyjnej. – To problem bardzo istotny dla naszych krajów i przyszłości Europy. Parlamenty mają mandat demokratyczny upoważniający do przyjmowania lub odrzucania zobowiązań w imieniu wyborców, bez zgody których nie jest możliwa żadna sensowna polityka – powiedział Stanisław Karczewski, podkreślając potrzebę współpracy w ramach wyspecjalizowanych parlamentarnych komisji branżowych. Zaś Marszałek Sejmu podsumowując tę część debaty podziękował uczestnikom za zgłoszone wnioski i inicjatywy. Podkreślił również, że państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej zdecydowanie więcej łączy niż dzieli.