Karczewski chce aby Senat wyszedł z cienia Sejmu

13
Listopad
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marszałkiem Senatu IX kadencji został Stanisław Karczewski z PiS. Nowy marszałek od 2005 r. jest senatorem, a w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wicemarszałka izby wyższej.

W tajnym głosowaniu 93 senatorów poparło kandydaturę Karczewskiego na fotel marszałka Senatu, 1 był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

– Jestem bardzo wzruszony, bardzo dziękuję za to zaufanie; czuję wielką odpowiedzialność, wielkie wyróżnienie, za które państwu serdecznie dziękuję – mówił marszałek Senatu zaraz po wyborze. Słowa podziękowania skierował także do prezydenta m.in. za to, że w swoim wystąpieniu podkreślał rangę Senatu. – I dzięki naszej pracy, naszej współpracy, jestem przekonany, że podniesiemy rangę Senatu, że spowodujemy, że Senat wyjdzie z takiego cienia, w którym znajduje się w stosunku do Sejmu. Bo Sejm i Senat to takie centrum polskiej demokracji, serce polskiej demokracji – stwierdził Karczewski. Dodał, że aby – serce dobrze funkcjonowało, to obie komory muszą ze sobą zsynchronizowanie pracować. (…) I mam taką nadzieję, że my, razem z panem marszałkiem Sejmu przed chwilą wybranym, Kuchcińskim, będziemy współpracować i będziemy tworzyć dobre prawo – powiedział marszałek Senatu.

Wicemarszałkami Senatu zostali: Grzegorz Czelej, Adam Bielan, Maria Koc – wszyscy z PiS – oraz Bogdan Borusewicz z PO.