Karczewski odsunął wicemarszałka Borusewicza od prowadzenia obrad Senatu

19
Październik
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Postanowienie marszałka jest odpowiedzią na decyzję Borusewicza, który podczas posiedzenia Senatu na początku tego miesiąca ogłosił przerwę w obradach do 20 października. Karczewski stwierdził, że ta decyzja nie była z nim konsultowana i dlatego stracił zaufanie do wicemarszałka.

– Straciłem zaufanie do wicemarszałka Bogdana Borusewicza. Podjąłem decyzję, że nie będzie na razie prowadził obrad Senatu – poinformował podczas wczorajszej konferencji prasowej marszałek Senatu.

– Bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszałka Borusewicza powiedziałem i podjąłem decyzję, że pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowadzeniem obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu. W związku z tym pan marszałek Borusewicz póki co nie będzie prowadził obrad Senatu – powiedział Stanisław Karczewski.