Karta Narodów Zjednoczonych tematem briefingu ministerialnego Rady Bezpieczeństwa ONZ

23
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Potrzeba zwiększania zaufania do prawa międzynarodowego, a w tym do Karty Narodów Zjednoczonych, stanowi jeden z priorytetów Polski w ramach członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa – powiedział w Nowym Jorku minister Jacek Czaputowicz.

„Szef polskiego MSZ uczestniczył w briefingu ministerialnym Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych. Spotkaniu przewodniczył wicepremier i minister spraw zagranicznych Kuwejtu szejk Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. W charakterze briefera wystąpił sekretarz generalny ONZ António Guterres. W wydarzeniu uczestniczył również były sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Głównym celem briefingu było podkreślenie znaczenia celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych” – poinformował resort. – Szczególną okazją do zorganizowania debaty była przypadająca w tym roku 27. rocznica wyzwolenia Kuwejtu spod okupacji irackiej przez siły ONZ – zauważył Jacek Czaputowicz. – Należy pamiętać, że w tej operacji uczestniczyli także żołnierze polscy, przyczyniając się do odzyskania przez Kuwejt niepodległości – dodał.

W swoim wystąpieniu podczas briefingu w Radzie Bezpieczeństwa szef polskiego MSZ podkreślił, że na państwach ciąży nie tylko obowiązek wypełniania zobowiązań międzynarodowych, ale również realizowania ich w dobrej wierze, tzn. w taki sposób, żeby nie naruszać zasad i celów leżących u podstaw systemu Narodów Zjednoczonych. – Polska przywiązuje dużą wagę do przestrzegania prawa międzynarodowego, dlatego bardzo wysoko oceniam inicjatywę Kuwejtu, aby w międzynarodowym gronie rozmawiać na temat Karty – powiedział szef polskiej dyplomacji. Zwrócił przy tym uwagę na przypadki poważnego naruszania prawa międzynarodowego, jakie mają miejsce w Syrii czy na Ukrainie.