KE jest zaniepokojona działaniami polskich władz w sprawie TK

22
Grudzień
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W związku z niewypełnieniem przez władze w Warszawie dotychczasowych wskazań dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Europejska przesłała do Polski dodatkowe rekomendacje.

 – Jesteśmy przekonani, że mamy systemowy problem z praworządnością w Polsce. (…) To jest fundament, na którym opiera się wspólnota europejska. We wszystkich państwach członkowskich niezależność systemu sądowego jest fundamentalnym elementem funkcjonowania naszych społeczeństw i rynku wewnętrznego – zaznaczył podczas konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Wiceszef KE powiedział, że dyskusja komisarzy dotyczyła ostatnich wydarzeń w Polsce, w szczególności ustaw regulujących funkcjonowanie Trybunału. Komisarze przyjrzeli się także mianowaniu p.o. prezesa TK. Timmermans podkreślił, że polska konstytucja nie przewiduje powoływania osoby pełniącej obowiązki prezesa TK. Zwrócił również uwagę na tempo przedstawienia prezydentowi kandydata na prezesa Trybunału oraz powołanie go przez głowę państwa, pomimo zbyt małej liczby sędziów biorących udział w zgromadzeniu Trybunału. Wiceszef KE powiedział, że normalnie TK powinien mieć możliwość zbadania prawa, które zezwoliło na przeprowadzenie tej procedury.

 – Uważam, że są możliwości znalezienia rozwiązania, nawet biorąc pod uwagę wprowadzenie tych nowych rozwiązań prawnych – stwierdził Timmermans. Jednocześnie zauważył, iż doświadczenia z mijającego roku  nie dają podstaw do optymizmu, lecz mimo to dalej będzie próbował prowadzić dialog z polskimi władzami.

Wiceszef KE mówił, że problem funkcjonowania TK, nie kończy się wraz z powołaniem Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. – Mamy długą listę spraw do dyskusji – stwierdził.

Wśród głównych zaleceń Komisji dla władz w Warszawie znalazło się: mianowanie trójki prawidłowo wybranych przez poprzedni Sejm sędziów TK, publikacja i wdrożenie wszystkich orzeczeń Trybunału oraz zapewnienie, że reformy TK będą brały pod uwagę opinię Komisji Weneckiej. Celem tych rekomendacji jest powrót do sytuacji kiedy efektywność Trybunału jako gwaranta konstytucjonalności ustaw nie będzie podważana.

 – Solidaryzujemy się z Polakami, którzy tak jak wszyscy Europejczycy zasługują, by mieć niezależny system sądowniczy i pełny podział władz w kraju. (…) Każdy obywatel ma prawo oczekiwać, że sędzia nie będzie działał zgodnie z instrukcjami partii politycznej – powiedział Timmermans.