Kiszyniów: Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Mołdawii

26
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podpisaniem wspólnego oświadczenia o współpracy parlamentarnej zakończyła się dwudniowa, V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii. W spotkaniu w Kiszyniowie udział wziął wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, posłowie: Wojciech Bakun, Andrzej Halicki, Jerzy Polaczek oraz senatorowie: Waldemar Bonkowski i Marek Pęk.

Głównymi tematami spotkania były m.in. implementacja Układu o stowarzyszeniu z UE, w tym pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, polskie doświadczenia w procesie przedakcesyjnym, realizacja polskich programów pomocowych w Republice Mołdawii, nowe mechanizmy maksymalizacji efektów współpracy międzyparlamentarnej oraz kontynuacja dorobku konferencji międzyparlamentarnej „Gruzja, Mołdawia i Ukraina: Partnerstwo Wschodnie i obecne wyzwania dla bezpieczeństwa” – nowe próby i wizje.

We wspólnym oświadczeniu podpisanym przez wicemarszałka Sejmu i przewodniczącego delegacji parlamentu Mołdawii Nae Simiona Plesça potwierdzono wysoką jakość dwustronnych stosunków między oboma państwami oraz podkreślono zainteresowanie Polski i Mołdawii pogłębianiem współpracy, w szczególności na poziomie parlamentarnym – między przewodniczącymi izb, komisjami i parlamentarnymi grupami przyjaźni.

Ponadto, delegacja spotkała się polskimi inwestorami i przedstawicielami mołdawskich firm.