Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

13
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druki nr 2555 i 2605).
Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Poprawka miała na celu umożliwienie nadawania ww. odznaczenia w okresie od 2018 do 2022 r. zamiast w latach 2018-2021.
Sprawozdawca – poseł Tadeusz Woźniak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Dera.