Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

17
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 czerwca 2018

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druk nr 2555).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Dera.
Projekt ma na celu ustanowienie nowego odznaczenia – Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób związanych z odzyskaniem i umacnianiem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Nowe odznaczenie nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 września 1928 r.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Tadeusz Woźniak (PiS).